องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ
 
 
ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150
 
  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลวัโบสถ์  
  035-440578  
  035-440579  
  สำนักปลัด ต่อ 11  
  ส่วนการคลัง ต่อ 12  
  ส่วนโยธา ต่อ 13  
  ปลัด อบต. ต่อ 14  
  นายก อบต. ต่อ 15  
  แฟกซ์ ต่อ 16  
     
  www.watbostsuphan.go.th  
 

E-Mail : admin@watbostsuphan.go.th

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Free Web Counters

 

 
 

 

 

   
   
   
   

 

 
เตือนภัย
เส้นทางเดินพายุ
รายงานแผ่นดินไหว

เรดาร์ตรวจอากาศ

ภาพถ่ายดาวเทียม
แผนที่อากาศ

GIS
ข้อมูลลุ่มน้ำ
NWP Model
   
   

©๒๕๕๕ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ( อบต.วัดโบสถ์ ) อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี   E-Mail : admin@watbostsuphan.go.th

 
 

Thaiwitdesign.com