นายเธียรินทร์ ปัทมนิรันดร์กุล
 

 

นักบริหารงาน อบต.

 

 

ปลัด อบต.
 
 

 

 
 

 

 
 

 

นางสาวจิตรลดา บัวกลิ่น

 

หัวหน้าสำนักปลัด

 
   

นางศุภร พันธุ์แสงจิตต์

นางสาวยุรดา ดำรงโสมภีร์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

     

 

นางสาวดวงพร จันทร์สว่าง


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

     
   
     

นายเสน่ห์ ลาจันทร์ทัน

 

นางสาวศศิธร ทองเปี่ยม

พนักงานขับรถยนต์

 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 
     

นายสมยศทองเปี่ยม

นางลาวัลย์ โพธิ์ทอง

คนงานทั่วไป

 

คนงานทั่วไป

 

 

นายบี ปางยะพันธุ์

 

นางพูลทรัพย์ วรรณะปะเก

จ้างเหมา

จ้างเหมา

     

 

 

Free Web Counters

 

 

   
   
   
   

 

 
เตือนภัย
เส้นทางเดินพายุ
รายงานแผ่นดินไหว

เรดาร์ตรวจอากาศ

ภาพถ่ายดาวเทียม
แผนที่อากาศ

GIS
ข้อมูลลุ่มน้ำ
NWP Model
   
   

©๒๕๕๕ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ( อบต.วัดโบสถ์ ) อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี   E-Mail : admin@watbostsuphan.go.th

 
 

Thaiwitdesign.com